Material för barn och ungas delaktighet

Vi på barn- och ungdomsenheten har tagit fram material för att ge barn och ungdomar information i kontakten med socialtjänsten.

Arbetet tog sin utgångpunkt i att säkerställa att barn, ungdomar och även vårdnadshavare känner förståelse och delaktighet vid socialtjänstens utredningar. Sedan vintern 2016/2017 används "Min Utredning och kontakt med socialtjänsten" inom barn- och ungdomsverksamheterna.

I mars 2020 presenterades en vidareutvecklad version av materialet som vänder sig till ungdomar. Detta arbetsmaterial har namnet "Min väg genom socialtjänsten".

Om du har några frågor kring arbetet är du varmt välkommen att höra av dig! Ring Kontaktcenter så kopplas du till rätt person, telefon 08-581 690 00.

Om du tittar på filmen kan du se mer om hur häftet används.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp