Jag är yrkesverksam

I kontakten med barn och familjer lägger vi ibland märke till saker som inte verkar stå rätt till. Genom att anmäla oro till socialtjänsten kan du bidra till att möta problem så tidigt som möjligt.

Här finns information som kan vara relevant för dig som kommer i kontakt med socialtjänsten genom ditt arbete.

Om du har frågor kan du alltid kontakta oss genom kommunens kontaktcenter, telefonnummer: 08 581 690 00.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp