Jag är yrkesverksam

Här finns information som kan vara relevant för dig som kommer i kontakt med socialtjänsten genom ditt arbete.

Om du har frågor kan du alltid kontakta oss genom kommunens kontaktcenter.

Telefonnummer: 08 581 690 00.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp