Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du regelbundet träffar ett barn eller ungdom. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller bryta en negativ utveckling hos barnet.

Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar.  

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp