Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du regelbundet tar emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I uppdraget kan det ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar.

Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp