Jour- och Familjehem

Jourhem

Att vara jourhem innebär att ta emot ett barn akut, ibland redan samma dag. Placeringen är oftast under en kortare period, medan socialtjänsten letar efter ett mer långsiktigt familjehem till barnet. Som jourhem behöver man vara flexibel och kunna hjälpa barnet att hantera den kris som det kan innebära att placeras. Samtliga jourhem erbjuds utbildning, stöd och handledning.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man har ett uppdrag från Socialtjänsten att ta hand om någon annans barn. Det är ett mycket viktigt uppdrag. Barn som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar behöver andra vuxna som kan se till att de får god omsorg utifrån sina behov.

Uppdraget är ett samarbete mellan socialtjänsten, barnets föräldrar samt familjehemmet. Det styrs till en stor del av barnets vårdbehov och det beskrivs i en så kallad vårdplan och uppdraget skrivs ner i en genomförandeplan.

I uppdraget förväntas familjerna att agera som vanliga föräldrar i vardagliga situationer. Det inbegriper bland annat att hålla nära kontakt med skola och barnhälsovård samt att se till att barnet har en meningsfull fritid.

Grundutbildningar för familjehem

Alla familjehem i Upplands-Bro ska gå en grundutbildning. Utbildningen baseras på socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i”.

När du har blivit familjehem eller jourhem, så kommer du att få gå en familjehemsutbildning. Utbildningen är cirka åtta tillfällen och tre timmar varje gång. Du får lära dig mer om att vara familjehem eller jourhem.

Utbildningen omfattar följande områden:

  • familjevården och de placerade barnen
  • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
  • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
  • att hantera kriser, separationer och förluster
  • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
  • skolgång och hälsa
  • att vägleda och fostra
  • vardagen i familjehemmet

Handledning

Som familjehem i Upplands-Bro kommun får du handledning och deltar i en grupp där du får träffa andra familjehemsföräldrar. I handledningsgruppen får du möjlighet att diskutera och reflektera runt dilemman och svårigheter som uppdraget kan innebära.

Handledningsgruppen leds av en särskilt utbildad handledare.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp