Jag är/vill bli uppdragstagare

Att vara jourhem, familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson innebär att man har ett uppdrag från Socialtjänsten att ta hand om någon annans barn.

Att vara uppdragstagare

Vi söker familjer som har plats och engagemang på heltid för att ta emot barn eller ungdomar i sitt hem.

Barn kan behöva ett familjehem av olika anledningar. Gemensamt för alla barn är att de behöver vuxna som har extra tid för just dem och är intresserade av vad som händer i deras liv. Barn behöver vuxna förebilder, engagemang, trygghet och en familj som kan göra roliga aktiviteter tillsammans med dem.

Samtliga familjehem erbjuds utbildning, stöd och handledning. Du får också ersättning för ditt uppdrag i form av arvode och omkostnad. Nivån på ersättningen bestäms i det enskilda fallet utifrån vilken insats uppdraget kräver samt barnets ålder och vårdbehov. Upplands-Bro kommun utgår ifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer.

Så blir du uppdragstagare

För att bli uppdragstagare (dvs familjehem, jourhem, kontaktperson  eller kontaktfamilj) åt Upplands-Bro kommun behöver du och de som bor hemma hos dig gå igenom en utredning och godkännas som uppdragstagare. Utredningen går bland annat ut på intervjuer med alla som bor i familjen, att vi pratar med referenspersoner och hämtar ut olika registerutdrag. Intervjuerna handlar dels om att utreda om du är vad vi söker hos våra uppdragstagare och dels för att kunna matcha rätt barn till dig eller er familj men också för att kunna ge rätt handledning och stöd när du får ett uppdrag.

Intresserad?

Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta Barn- och ungdomsenheten på telefon 08-581 690 00.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp