Vårdnad, boende och umgänge

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har en gemensam nämnd med en gemensam verksamhet för familjerättsliga frågor, Familjerätten Järfälla och Upplands-Bro.

Familjerätten erbjuder rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor. För ogifta föräldrars barn fastställs faderskapet. Familjerätten gör också utredningar i vårdnads- och umgängesärenden samt inför adoptioner. Föräldrar kan genom samarbetssamtal få kvalificerad samtalshjälp i vårdnads- och umgängesfrågor. I samband med samtalen kan familjerätten hjälpa till med att upprätta avtal om vårdnad/boende/ umgänge.

Familjerätten Järfälla och Upplands-Bro


Söker du akut hjälp

Kontakt

Familjerätten Järfälla och Upplands-Bro
Tel: 08-580 285 00
E-post: familjerattsnamnden.jarfalla.upplands-bro@jarfalla.se

Besöksadress
Vibblabyvägen 3 (Kvarnhuset), Jakobsberg

Postadress
Järfälla kommun
Familjerätten för Järfälla
och Upplands-Bro
177 80 Järfälla

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp