Solängens familjebehandling

Familjebehandling

På Solängen arbetar sex familje­behandlare på uppdrag av Barn­ och ungdomsenheten. Familjearbetet bottnar i en system-­ och anknytningsteoretisk grundsyn.

Solängens uppgift är att stödja familjer, barn och unga i Upplands-­Bro samt samarbeta i sammanhang som är viktiga för den unges utveckling, till exempel i hemmet, fritiden, skolan och BUP/sjukvård.

Vi har god lokalkännedom och ett upparbetat kontaktnät. Arbetet bedrivs utifrån en genomförandeplan som vi gör tillsammans. Alla som arbetar här har sekretess, vi har dokumentationsskyldighet och vi för journalanteckningar i socialregistret.

Vi vänder oss till barn­ och ungdomar 0-­18 år, deras föräldrar och nätverk.

Solängen erbjuder:

  • Familjesamtal i olika konstellationer utifrån olika behov, i hemmet, närmiljön och i våra lokaler
  • Stöd och behandling vid våld i nära relationer
  • Krisstöd

Föräldrastöd

Föräldrastödet hos Solängen vänder sig till barn­ och tonårsfamiljer 0­-18 år och som bor i Upplands­-Bro kommun.

Att vara förälder innebär ibland mycket oro, både kring barnen, hur vi har det tillsammans i familjen och för att vi inte känner oss tillräckliga som föräldrar.

Vill du/ni ha stöd att reflektera kring nya förhållningssätt eller bolla bekymmer kring barnen med erfarna familjebehandlare finns möjlighet till fem kostnadsfria samtal.

Det öppna föräldrastödet omfattas av sekretess och det förs inga journaler.

Tidsbeställning:

För att beställa tid för föräldrastöd hos oss ringer du Kundcenter som kopplar till enhetsledaren på Solängen, eller så ringer du direkt till enhetsledare på telefon: 08-­581 695 55

Besöksadress:

Gamla Landsvägen 2, Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp