Föräldraskapsprogram

Att vara förälder kan vara det svåraste uppdrag som finns. Ibland uppstår behov av att diskutera upplevelser och problem kopplat till föräldrarollen med andra föräldrar och utbildade samtalsledare.

Upplands-Bro kommun erbjuder olika föräldrastödsprogram. Vilket program som är aktuellt för just dig beror på barnets ålder.

Trygghetscirkeln

Föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln vänder sig till föräldrar med barn i förskoleålder. Trygghetscirkeln startar en ny grupp den 31 mars 2020. Träffarna omfattar åtta gånger och hålls i Bro. För intresseanmälan se längst ned på sidan.

Du kan tyvärr inte ta med ditt barn till kursen, men vi bistår gärna med rådgivning hur du kan tänka kring barnpassning om du hör av dig.

Connect

Connect vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 7-12 år. Genom att diskutera olika situationer som kan uppstå ökar förståelsen för såväl barnens som det egna beteendet.

COPE

COPE – Community Parent Education Program är ett föräldraskapstödsprogram för vårdnadshavare med barn i åldern 13-16 år. Syftet med programmet är att ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn på ett respektfullt sätt, stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, förbättra samspelet inom familjen och skapa ett nätverk mellan vuxna.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att veta mer eller delta i ett föräldrastödsprogram? Ring Kontaktcenter, 08-581 690 00, och fråga efter gruppledare för respektive program.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp