Förälder

Du är välkommen att ta kontakt med kommunen om du behöver stöd och råd i frågor som rör dig och din familj.

Olika typer av stöd i Upplands-Bro

Du kan alltid vända dig till Socialkontoret i Upplands-Bro om du är i behov av stöd eller rådgivning eller i andra frågor som rör ditt barn. Du kan få information och rådgivning av en socialsekreterare i frågor som rör barn, ungdomar och familjer, beroende och missbruk. Skolkurator eller skolsköterska kan du alltid vända dig till vid oro eller frågor. De kan hjälpa till med råd och stöd eller hänvisa dig vidare.

Solängen

Solängen är en verksamhet inom socialtjänsten som erbjuder familjebehandling i öppenvård till barn- och tonårsfamiljer 0-18 år i form av familjesamtal i olika konstellationer utifrån olika behov, i hemmet, närmiljön och i våra lokaler. Verksamheten erbjuder även stöd och behandling vid våld i nära relationer och krisstöd till hela familjen. Solängen arbetar på uppdrag av socialkontorets myndighetsenhet för barn och unga. Vänd dig till deras mottagning som nås via växeln 08-581 690 00 för att göra en ansökan.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen är till för tonåringar och unga vuxna upp till 23 år. Där arbetar barnmorska, kurator och läkare.

Härnevimottagningen

Härnevimottagningen är en integrerad beroendemottagning med Upplands-Bro kommun, och Mini-Maria i samverkan. Mottagningen arbetar med unga och vuxna som har problem med alkohol, narkotika och/eller tabletter. Här arbetar bland annat missbruksbehandlare, ungdomsstödjare och läkare. Utöver råd och stöd erbjuds även samtalsbehandling och provtagningar.

Maria Ungdom

Maria Ungdom kan du kontakta i akuta lägen till exempel om din tonåring kommer hem berusad eller drogpåverkad och du behöver rådfråga medicinska kunnig personal, telefon 08-123 474 10.

Lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro

Har du tips, information eller frågor eller om du till exempel ser att någon säljer alkohol, cigaretter eller narkotika bland ungdomar, ring lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro på telefon 114 14.

Akuta händelser dygnet runt, ring 112.

Nattvandring

Du som är förälder och vill nattvandra kan läsa om nattvandring i kommunen nedan.

Familjerätten

Om dina frågor rör vårdnad, boende och umgänge kan du kontakta Familjerätten.


Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Upp