Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson innebär att man har ett uppdrag från Socialtjänsten att ta hand om någon annans barn.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att vara familj till ett barn eller ett syskonpar och är ett mycket viktigt uppdrag. Barn som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar behöver andra vuxna som kan se till att de får god omsorg utifrån sina behov.

Uppdraget är ett samarbete mellan familjehemmet, socialtjänsten och barnets föräldrar. Det styrs till en stor del av barnets vårdbehov och det beskrivs i en så kallad vårdplan och uppdraget skrivs ner i en genomförandeplan.

I uppdraget förväntas familjerna att agera som vanliga föräldrar i vardagliga situationer. Det inbegriper bland annat kontakt med skola och barnhälsovård samt se till att barnet har en meningsfull fritid.

Bli familjehem

Vi söker familjer som har plats och engagemang på heltid för att ta emot barn eller ungdomar i sitt hem.

Barn kan behöva ett familjehem av olika anledningar. Gemensamt för alla barn är att de behöver vuxna som har extra tid för just dem och är intresserade av vad som händer i deras liv.

Barn behöver vuxna förebilder, engagemang, trygghet och en familj som kan göra roliga aktiviteter tillsammans med dem. Samtliga familjehem erbjuds utbildning, stöd och handledning. Ekonomisk ersättning ut går enligt kommunförbundets riktlinjer.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett eller flera barn i ditt hem en till två helger i månaden, samt ibland även på vardagar.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du tillsammans med en ungdom gör aktiviteter några timmar i veckan.

Ersättning

Du får ersättning för ditt uppdrag i form av arvode och omkostnad. Nivån på ersättningen bestäms i det enskilda fallet utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver samt barnets ålder och vårdbehov. Upplands-Bro kommun utgår ifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer.

Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta Barn- och ungdomsenheten på telefon 08-581 690 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och klagomål

Upp