Samtal om kommunens arbete för ensamkommande

Upplands Bro kommun har ett pågående arbete för att öka delaktigheten för de personer som har någon insats inom våra verksamheter.

Den 2 oktober 2017 genomfördes brukarmedverkan för de ungdomar som har insatser inom ensamkommande i Upplands-Bro kommun. 8 stycken ungdomar deltog.

Brukarmedverkan sker genom ett samtal kring två teman, under det här mötet diskuterades delaktighet och krav.

Här under kan du läsa vad som lyftes fram under samtalet:

Delaktighet

Ungdomarna tycker att de till viss del får vara med och bestämma. På Lane eller på Ängen lyssnar inte alltid personalen på ungdomarna eller tar hänsyn till deras synpunkter. Den här uppfattning har även de ungdomar som bor i familjehem, att de vuxna i hushållet inte alltid lyssnar på vad de har att säga eller att de kan påverka sin situation. Ungdomarna upplever att de inte kan föra någon diskussion för att få sin vilja fram utan att de vuxna bestämmer. Ungdomarna som bor i familjehem har däremot en större upplevelse att de vuxna lyssnar på dem på det stora hela och att de ändå kan påverka sin situation.

Ungdomarna på Lane eller Ängen saknar möten där de kan framföra sina åsikter, en typ av bo-möten eller bo-råd. Det fanns tidigare sådana möten på Lane, men ungdomarna har upplevelsen att de aldrig fick igenom sina förslag. Ungdomarna önskar att personalen blir bättre på att förklara vilka regler som gäller och varför de finns samt vilka konsekvenser det blir om reglerna inte följs.

När ungdomarna tar upp problem eller frågor med sina socialsekreterare upplever de att svaret blir att det inte är socialsekreterarnas ansvar utan att de ska prata med sina chefer. Men återkopplingen utav svaren uteblir. Ungdomarna har även en upplevelse av att deras socialsekreterare inte har tid att träffa dem om de vill boka in ett besök. Tillgängligheten hos socialsekreterarna är något som upplevs som dålig och att de är uppbokade mycket eller inte svarar då ungdomarna ringer. Socialsekreterarna träffar dock ungdomarna minst var tredje månad och de flesta ungdomar vet vad sina socialsekreterare heter.

Krav

På frågan om det ställs rimliga krav på ensamkommande ungdomar gällande boende, socialkontor och skola så tycker ungdomarna att de har lite att säga till om. Generellt är upplevelsen att om ungdomarna ska få den hjälp som de behöver, så måste de följa de regler och krav som socialsekreterarna ställer på dem.

Gällande bostäder så står de ungdomar med åldern inne i bostadskö. Ungdomarna får hjälp av socialtjänsten tills de är 20–21 år. Sedan måste de klara sig själva, till exempel hitta ett arbete och en bostad. Återkopplingen ifrån socialsekreterarna måste även bli bättre, till exempel beslut när ungdomen själv har ordnat andrahandsboende.

Skola

Inom skolan har målgruppen fått nya direktiv. De ska nu klara gymnasiet till och med de är 21 år och får stanna i Sverige under tiden de går i skolan. Några utav deltagarna på mötet är lite yngre och går på högstadiet och tror att de kommer att klara gymnasiet. Övriga deltagare tror också att de kommer att klara gymnasiet innan de fyller 21 år.

Alla deltagare på mötet har tydliga mål och drömyrken och tycker överlag att skolan fungerar bra. De som bor i Bro går i en vanlig klass och pratar svenska på lektionerna. De upplever att de lär sig språket fortare och får svenska kompisar. Förs en diskussion om skolan och betyg, hur detta är uppbyggt. Ungdomarna fick gå ett år i skolan utan att få betyg när de först kom till Sverige och vill att Utbildningskontoret ser över detta. Upplever att de flesta skulle klara första året och få betyg, och känslan är nu att de slänger bort ett år, då de läser samma ämnen och kurser som de andra eleverna.

Aktiviteter

Det finns önskemål om fler aktiviteter för de ensamkommande under sommaren. Denna sommar så anordnades det inga aktiviteter för ungdomarna och det upplevdes som trist av målgruppen. Några ungdomar gör aktiviteter på egen hand, till exempel fotboll genom föreningar, Vissa ungdomar hade sommarjobb genom kommunen i år medan vissa hade inget sommarjobb eller fixade eget.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp