Placerad i familjehem eller HVB

Alla barn har ett lika värde och alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran.

Du som bor i ett familjehem eller HVB-hem har rätt att:

  • Växa upp i en trygg miljö.
  • Få säga vad du tycker och bli lyssnad på när man planerar saker som angår dig.
  • Få information och fråga om allt som rör dig.
  • Bli bemött med vänlighet och respekt
  • Få hjälp med skolarbetet om du behöver.
  • Få hälso- och sjukvård och tandvård om du behöver.
  • Få näringsriktig mat.

Det är din socialsekreterare som har ansvar för att du har det bra i familjehemmet eller HVB-hemmet. Du får kontakta socialsekreteraren när du vill och berätta vad du vill.

Om du som är placerad i ett HVB-hem har synpunkter på vården och exempelvis känner att dina rättigheter inte respekteras så kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO ska kontrollera att brister rättas till, men de kan inte ändra beslut som har gjorts av en socialnämnd eller en domstol. Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp