Bryggan på svenska

Mottagningen Bryggan är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, Bro Capio vårdcentral och Kungsängens vårdcentral.

Här arbetar psykologer och familjebehandlare, i nära sam- verkan med kommunens resurs- team, för att på ett enkelt och snabbt sätt ge stöd till barn- familjer och hjälpa barn och unga, 0–17 år till en bättre psykisk hälsa.

Så kan vi hjälpa dig

På Bryggan finns resurser och kompetens att möta och behandla bekymmer som ännu inte växt sig så stora. Det kan exempelvis handla om rädslor och ångest, nedstämdhet, stress, sorg. Det kan också handla om relationerna i familjen, konflikter, oro och frågor kring föräldraskap.

Ingen fråga är för liten. Vi möter dig där du är. Behövs andra eller fler resurser för att reda ut problemen får du hjälp med vidare hänvisning och remittering till rätt ställe.

Så här når du oss

Bryggan är en öppen och kostnadsfri mottagning. Du behöver ingen remiss för att söka hit. Också du som ung kan kontakta oss direkt. Vill du boka in besök hos psykolog för ditt barn, vänder du dig till vårdcentralen i Bro eller Kungsängen för att få en tid direkt.

Föräldrastöd finns i både Bro och Kungsängen. Du bokar genom att lämna meddelande till Bryggans egen telefonsvarare så ringer vi upp dig så snart vi kan. Här kan du också nå oss för övriga frågor.

Vid behov använder vi tolk.

Bryggans telefon 08-410 792 05

Bro Capio vårdcentral, Broplan 3, telefon 08-120 010 50

Kungsängens vårdcentral, Gamla Landsvägen 2, telefon 08-587 325 10

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp