Missbruk och/eller beroende

Om du som ungdom tar droger eller dricker alkohol kan du få hjälp att sluta.

Mini-Maria i Bro är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 20 år med riskbruk eller missbruk av alkohol och droger.

Ungdomar, föräldrar och professionella kan vända sig hit för råd och stöd i alkohol- och narkotikafrågor.

Kommunens beroendemottagning heter Härnevimottagningen och kan erbjuda rådgivning, behandling och medicinsk hjälp om du har problem med alkohol, narkotika eller tabletter. Härnevimottagningen och Mini-Maria i Bro sitter i samma lokaler och samarbetar i frågor som rör ungdomar.

Om en ungdom missbrukar droger kan socialtjänsten behöva göra en utredning för att ta reda på mer om ungdomens situation. Om du som ungdom vill ha hjälp kan du kontakta Mottagningsgruppen på Barn- och ungdomsenheten.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Fråga oss
Tel: 08-581 690 00

Härnevimottagningen
Tel: 08-581 695 26

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp