Familjerådgivning

Familjerådgivning är en service som Upplands-Bro kommun erbjuder dig som har relationsproblem. Hos oss kan du träffa en erfaren familjerådgivare för att prata om och bearbeta de problem som du har i en relation.

För att par som lever tillsammans ska få verktyg att hantera konflikter, problem med tillit och krissituationer på sådant sätt att de kan fortsätta leva tillsammans. För par som separerar är det ett sätt att få hjälp att minska konflikterna och att underlätta ett gemensamt föräldraskap.

Familjerådgivning kan bidra till förbättrade parrelationer, tryggare uppväxtmiljö för barnen och förbättrad hälsa för individerna. Familjerådgivning är också en viktig förebyggande verksamhet och en resurs för att förhindra ohälsa.

Allt stöd är frivilligt. Samtalen omfattas av sekretess.

För vem?

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna som har svårigheter i par- och/eller familjerelationer.

Du kan komma hit ensam, tillsammans med din partner eller andra familjemedlemmar, syskon eller bonusföräldrar. Får vi hjälpa dig i ett tidigt skede ger det ofta en stor effekt på din hälsa och ditt välbefinnande. Vi vill ge par och familjer hopp och bästa förutsättningar i sina relationer.

Målet med samtalen är att ni ska lära er att prata om problem på ett bra sätt. Då har ni bättre förut-sättningar att komma vidare själva när samtalen är över. Det gäller både om ni vill fortsätta leva tillsammans eller bestämmer er för att separera.

Vad kan jag få hjälp med?

Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning, några exempel är:
Kris som påverkat relationen
Samarbetssvårigheter
Bygga upp förtroende
Närhet, intimitet och det sexuella samlivet
Samtala om och samarbeta runt barnen
Separation eller tankar om separation
Kommunikationssvårigheter

Vad kostar det?

Första besöket är kostnadsfritt för att därefter kosta 250 kronor per samtal. Du blir erbjuden upp till sju samtal totalt. Vi som arbetar på familjerådgivningen är socionomer och legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med människor och relationer.

Sedan 18 mars 2019 levererar A&L Psykoterapi familjerådgivning åt Upplands-Bro kommun.

Kontakt:


Mottagning vid Tibble Torg
Ingång via dörren som ligger mellan Tibble Torg 7 och 9, 196 34 Kungsängen. Porttelefon finns.

För tidsbeställning:
Telefon: 070-090 18 13

info@alpsykoterapi.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp