Anhöriggrupper

Samtalsgrupp för anhöriga* till personer med psykisk ohälsa.

Många kan känna känslan av ensamhet i sin situation och att det skulle vara skönt att dela sina erfarenheter med andra. I samtalsgruppen finns det andra anhöriga att dela sina erfarenheter med och det är ni i gruppen som avgör vilka ämnen ni vill prata om.

Samtalsgruppen leds av kommunens anhörigkonsulent.

Datum: måndagar 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6, 15/6
Tid: kl. 13.00-15.00
Plats:
Röda Korset, Blomstervägen 5, Bro

För mer information och anmälan kontakta:
Anhörigkonsulent via kontaktcenter 08-581 690 00.

*En familjemedlem, vän eller granne som vårdar eller stödjer en närstående med till exempel psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom eller med missbruks- eller beroendeproblem.

För att kunna planera framtida samtalsgrupper utifrån behoven och för att så många som möjligt ska kunna delta ber vi er att svara på följande frågor:

Som anhörig önskar jag samtalsgrupp om (ett eller flera alternativ kan väljas):
Som anhörig önskar jag samtalsgrupp om (ett eller flera alternativ kan väljas):

Vilket område för samtalsgruppen passar bäst för dig? Ett eller flera alternativ kan väljas:
Vilket område för samtalsgruppen passar bäst för dig? Ett eller flera alternativ kan väljas:


Vilken tid passar dig bäst? Ett eller flera alternativ kan väljas:
Vilken tid passar dig bäst? Ett eller flera alternativ kan väljas:

För anmälan till samtalgrupp fyll i dina kontaktuppgifter nedan: (Du kommer att bli kontaktad av anhörigkonsulenten)Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp