Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten finns till för dig, som på något vis hjälper en person inom familjen, släkten eller vänskapskretsen, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Anhöriga till samtliga målgrupper erbjuds möjlighet att vända sig till anhörigkonsulenten. För detta krävs inget biståndsbeslut.

Anhörigkonsulenten stödjer anhöriga genom:

  • Personliga samtal
  • Samtalsgrupper
  • Föreläsningar
  • Anhörigträffar
  • Rådgivning och vägledning.

Vänd dig till Anhörigkonsulenten om du känner dig osäker på vem du ska kontakta, eller hur du ska gå till väga i frågor som rör anhörigstöd.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp