Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten finns till för dig som på något vis hjälper någon inom familjen, släkten eller vänkretsen som på grund av sjukdom, ålder ellerfunktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Anhörigkonsulenten för inga journaler.

Alla har rätt att besöka anhörigstödet och du behöver inget biståndsbeslut för att träffa konsulenten.

Anhöriga till samtliga målgrupper som beskrivs i "Vem är anhörig" har rätt att vända sig till anhörigkonsulenten.

  • Anhörigkonsulenten stödjer anhöriga bland annat genom:
  • Personliga samtal
  • Samtalsgrupper
  • Föreläsningar
  • Anhörigträffar
  • Rådgivning och vägledning

Vänd dig till Anhörigkonsulenten om du känner dig osäker på vem du ska kontakta, eller hur du ska gå till väga i frågor som rör anhörigstöd.

Under sommaren har du som anhörig möjlighet att boka in enskilda stödsamtal. Vänd dig till Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 för komma i kontakt med anhörigkonsulenten.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter