Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre.

I kommunen finns det stödinsatser som du kan ansöka om och behöver biståndsbeslut för att få. Kommunen erbjuder även stödinsatser som du kan få utan att du behöver något beslut.

Biståndsbedömda insatser

 • Hemtjänstinsatser
 • Hemtjänst i form av avlösning i hemmet 16 timmar i månaden. Timmarna kan fritt fördelas under månaden. Anhörigavlösning förutsätter att personen som vårdar och den vårdade bor tillsammans
 • Daglig verksamhet för den vårdade
 • Korttidsboende
 • Olika LSS-insatser

Kontakta: Biståndshandläggare telefon 08-581 690 00

Inte biståndsbedömda stödinsatser

 • Nätverksbyggande
 • Stödsamtal
 • Råd, stöd och information
 • Anhöriggrupper
 • Föreläsningar
 • Ansökan om må-bra-check

Kontakta: Anhörigkonsulent telefon 08-581 696 56

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp