Trygghetslarm, trygghetskamera och nyckelfri hemtjänst

I Upplands-Bro kommun har vi trygghetslarm, trygghetskamera och nyckelfri hemtjänst vilket innebär en ökad trygghet i hemmet samt ett enklare och snabbare sätt för hemtjänsten att hjälpa dig.

Trygghetslarm
Trygghetslarm bidrar till att öka tryggheten och möjligheten att bo kvar hemma. Med trygghetslarm kan du larma personal dygnet runt om du behöver akut hjälp. Trygghetslarmet kan beviljas till personer i ordinärt boende och på servicehus.

Trygghetskamera
Tillsyn via kamera är en tjänst som erbjuds dig som har ett behov att känna dig tryggare hemma om natten. Insatsen kan kombineras med vanliga hembesök av hemtjänsten om behov finns. Kameran placeras på ett lämpligt ställe i ditt hem. Inget ljud förmedlas via kameran, bara bild. Kameran fungerar även i totalt mörker och enbart behörig personal på trygghetsjouren kan göra tillsyn via kameran.

Så här fungerar trygghetskameran
Genom kameran kan kommunens larmcentral se om du ligger och sover tryggt i din säng eller om något har hänt. Om larmcentralen ser att du behöver hjälp gör hemtjänsten ett hembesök hos dig.

Trygghetskamera kan kombineras med att hemtjänsten gör hembesök hos dig under natten om behovet finns. Det kan vara praktiskt att inte få hembesök på natten eftersom det kan leda till oro och störd nattsömn, liksom ökad risk för fallolyckor.

Se filmen - Så här fungerar en trygghetskamera

Installation och placering av kameran
Du får låna en kamera av kommunen som installeras i ditt hem. Installatören berättar också för dig hur den fungerar. Kameran placeras på ett lämpligt ställe i ditt hem så att din sovplats syns. På överenskomna tider utför larmcentralen en tillsyn och ser genom kameran om du ligger tryggt i din säng. När larmcentralen loggar in lyser en liten lampa på din kamera. Inget ljud förmedlas via kameran, det är bara bild som visas och ingenting spelas in. Kameran fungerar även i mörker. Det är bara behörig personal som kan göra tillsyn via kameran. Varje tillsyn, alltså varje gång personal tittar i kameran, registreras och kan följas upp av kommunen.

Nyckelfri hemtjänst
Nyckelfri hemtjänst innebär att ett elektroniskt låsvred installeras på insidan av din dörr och gör att hemtjänstpersonalen inte behöver ta med sig nycklar till dig. Detta betyder bland annat att larm från dig kan besvaras snabbare. Hemtjänstpersonalen låser upp din dörr med hjälp av sin arbetstelefon. Du kan fortfarande låsa och låsa upp dörren på samma sätt som tidigare och det syns inte från utsidan av dörren att det finns ett elektroniskt låsvred på insidan. Det är bara behörig personal som har möjlighet att låsa upp dörren via det elektroniska låsvredet.

Så här ansöker du

Du kan ansöka muntligt genom att kan vända dig till kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggare nås via Kontaktcenter på telefonnummer 08-581 690 00, varje helgfri vardag. Biståndshandläggare nås säkrast 8.30-9.30 måndag – fredag. Länk till ansökningsblankett ”Ansökan om insatser enligt SoL” hittas längre ner på denna sida.

Biståndshandläggaren tar emot din ansökan och utreder ditt behov av stöd och hjälp i samråd med dig och/eller anhörig. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Felanmälan

Om du har fel på ditt trygghetslarm, din trygghetskamera eller ditt hemtjänstlås, ringer du till kommunens kontaktcenter 08 581 690 00 så lotsar dig till någon som kan hjälpa dig. Efter kontorstid kan du vända dig till din hemtjänst. Du kan även använda kommunens e-tjänst för felanmälan. https://service.upplands-bro.se/fht  Ärenden inkomna via e-tjänsten behandlas under kontorstid.

Ansök och följ dina ärenden i vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du som har behov av äldreomsorg, stöd i din vardag på grund av funktionsnedsättning, tillhör LSS eller har psykisk ohälsa göra ansökan, följa din ansökan, se dina pågående beslut och genomförandeplaner.

För att använda tjänsten loggar du in med BankID.

Gå till e-tjänsten här

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp