Trygghetslarm och Nyckelfri Hemtjänst

Information om Trygghetslarm och Nyckelfri Hemtjänst i Upplands Bro Kommun.

Upplands Bro använder digitala trygghetslarm. Trygghetslarmet har en bärbar larmknapp som används för att kontakta en larmcentral som vidarebefordrar till berörd hemtjänstgrupp vid behov.

Hos de som har trygghetslarm eller hemtjänst monterar vi även ett digitalt låsvred som gör att hemtjänstpersonalen slipper nyckelhantering och kan besvara trygghetslarm mer effektivt.

Information om Trygghetslarm och Nyckelfri hemtjänst

Så här ansöker du

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via kontaktcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp