Trygghetskamera

Tillsyn via kamera är en tjänst som erbjuds dig som har ett behov av att känna dig tryggare hemma om natten. Den kan kombineras med vanliga hembesök av hemtjänsten om behov finns.

Genom kameran kan trygghetsjouren se om du ligger och sover tryggt i din säng eller om något har hänt. Om trygghetsjouren ser att du behöver hjälp gör hemtjänsten ett hembesök hos dig.

Även om du ansöker om trygghetskamera utesluter inte det att hemtjänsten kan komma till och göra hembesök, om behovet finns. En del personer tycker att det är praktiskt att inte få hembesök på natten, eftersom det kan leda till oro och störd nattsömn, liksom ökad risk för fallolyckor.

Placering av kameran i hemmet
Du får låna en kamera av kommunen som installeras av en installatör i ditt hem. Installatören berättar också för dig hur den fungerar.  

Kameran placeras på ett lämpligt ställe i ditt hem så att din sovplats syns. På överenskomna tider utför trygghetsjouren en tillsyn och ser genom kameran om du ligger tryggt i din säng. När trygghetsjouren loggar in lyser en liten lampa på din kamera.

Du behöver inte oroa dig för att något ljud förmedlas via kameran, utan det är bara bild som visas och ingenting spelas in. Kameran fungerar även i totalt mörker.

Det är bara personal på trygghetsjouren med behörighet som kan göra tillsyn via kameran. Varje tillsyn, alltså varje gång en personal tittar i kameran, registreras och kan följas upp av kommunen.

Kostnad
Kostnaden för tillsyn via kamera ingår i maxtaxan för hemtjänstinsatser.

Så här ansöker du

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via kontaktcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp