Tandvårdsstöd

Du som har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg eller tillhör en personkrets inom LSS kan ha rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från Region Stockholm. Tandvårdsstödet omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård som ett led i sjukdomsbehandlingen samt tandvårdshjälpmedel.

Uppsökande verksamhet

Regionens uppsökande verksamhet innebär att du får ett personligt besök av en tandläkare eller tandhygienist som gör en munhälsobedömning och ger råd om daglig munvård. Din omsorgspersonal eller anhörig är med under besöket och får ta del av de råd som ges.

Tandvårdsstödsintyg

För att få nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg.
Intyg om tandvårdsstöd utfärdas av patientansvarig sjuksköterska inom särskilda boendeformer, biståndshandläggare eller Tandvårdsenheten inom Region Stockholm.

Avgifter för tandvård

Den uppsökande verksamheten är kostnadsfri. Om du har tandvårdsstödsintyg utfärdat betalar du nödvändig tandvård enligt hälso- och sjuvårdstaxa. För dig över 85 år är det kostnadsfritt.

Kontakt

Patientansvarig sjuksköterska och biståndshandläggare kan nås via Kontaktcenter på telefonnummer 08-581 690 00. För övriga frågor kring tandvårdsstöd kan du kontakta Tandvårdsenheten, telefon 08-123 133 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp