Hjälpmedel

För att underlätta din vardag och få livet att fungera så bra som möjligt kan du behöva hjälpmedel. Dina hjälpmedel ska passa dig och dina behov. För att få ett hjälpmedel behöver du kontakt med en förskrivare som utreder ditt behov av hjälpmedel.

Hjälpmedel i ordinärt boende
Du som bor i ordinärt (eget boende) och har behov av hjälpmedel kan vända dig till din vårdcentral, motsvarande mottagning eller en primärvårdsrehabilitering för att få kontakt med en förskrivare. Denne utreder ditt behov och beslutar vilka hjälpmedel du kan få. Om du haft hjälpmedel tidigare kan du också kontakta den specialistmottagning du haft kontakt med.

Hjälpmedel i servicehus eller vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg
Om du bor i servicehus eller på ett vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg kan din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast hjälpa dig med förskrivning av de hjälpmedel du behöver.


Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp