Heminstruktör för syn- och hörselskadade

Upplands-Bro kommun erbjuder stöd och hjälp i hemmet, för syn och hörselskadade. Heminstruktören hjälper dig bl.a. att hantera olika typer av syn- och hörselhjälpmedel för att underlätta din vardag.

För dig som är synskadad kan heminstruktören ge stöd och hjälp med att:

  • Förmedla kontakter och informera dig om den service som samhället erbjuder.
  • Hjälpa dig att hantera olika typer av hjälpmedel, som underlättar din vardag.
  • Anpassa din bostad, så att vardagssysslorna går lättare att utföra.

För dig som har en hörselskada kan heminstruktören ge stöd och hjälp med:

  • Besöka dig i hemmet, samtala om de svårigheter du upplever och berätta vilka möjligheter som finns för att underlätta din vardag.
  • Hjälpa dig att träna dig i att använda din hörapparat.
  • Installera enklare hjälpmedel i bostaden.
  • Ge dig hjälp när hörapparaten inte fungerar.

Tystnadsplikt
Heminstruktören har tystnadsplikt och talar inte om för någon utomstående vad du har berättat eller annat som den har fått reda på när den arbetar tillsammans med dig. Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.

Kontakt
Önskar du mer information kontakta heminstruktören via kundcenter på telefon 08-581 690 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp