Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst är ett stöd för dig som har en funktionsnedsättning och har svårigheter att åka kollektivt.

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Om du på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med bussar och andra kollektiva färdmedel, kan du ansöka om färdtjänst. Om du på grund av funktionsnedsättning får fördyrade kostnader i samband med ditt resande utanför Stockholms län kan du ansöka om riksfärdtjänst. För ansökan om färdtjänst krävs läkarintyg.

För mer information: Färdtjänst hemsida

Så här ansöker du
För ansökan om färdtjänst krävs ett läkarintyg för färdtjänst. När detta skickats till kommunen tar handläggare i kommunen kontakt med dig. För mer information, kontakta färdtjänsthandläggare via Kontaktcenter.

Så här ansöker du
Ansökan om riksfärdtjänst kan ansökas skriftligen via blankett.

Kom ihåg att ansöka i god tid innan du ska resa.

För mer information, kontakta biståndshandläggare. Biståndshandläggare nås via Kontaktcenter på telefonnummer 08-581 690 00, varje helgfri vardag, nås säkrast 8.30-9.30 måndag – fredag.

Biståndshandläggaren tar emot din ansökan och utreder ditt behov av riksfärdtjänst i samråd med dig och/eller anhörig. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp