Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Om du på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med bussar och andra kollektiva färdmedel kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

För ansökan om färdtjänst krävs läkarintyg.

Hur gör jag för att få hjälp?

Kontakta biståndshandläggare eller färdtjänsthandläggare via kontaktcenter.

Handläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder ditt behov.

Besök avtalas vid tidsbeställning. Adress: Furuhällsplan 1, Kungsängen.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter