Stöd och hjälp

Utöver de insatser som du har beviljats enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen omstöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan du behöva ytterliga stöd och hjälp.

Fråga oss
Upp