Stöd och hjälp

Utöver de insatser som du har beviljats enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen omstöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan du behöva ytterliga stöd och hjälp.

Upp