Föreningsbidrag stöd och omsorg

Upplands-Bro kommun beviljar varje år bidrag till föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning. Bidrag kan sökas för verksamhet som bedrivs inom kommunen och som kompletterar eller ersätter socialtjänstens egna insatser.

Ansökan om 2021 års föreningsbidrag till Socialnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden är stängd för i år!

Inkomna ansökningar behandlas för beslut på nämnderna under maj månad 2021.

Välkomna att ansöka om 2022 års bidrag i början av nästa år.

 

 

Socialnämndens föreningsbidrag
Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens flyktingmottagande.

Föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom socialnämndens verksamhetsområde skickar sina ansökningar till e-postadressen: socialnamnden@upplands-bro.se

Äldre- och omsorgsnämndens föreningsbidrag
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå.

Föreningar och organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde skickar sina ansökningar till e-postadressen:
aldre-ochomsorgsnamnden@upplands-bro.se

Om någon ansökan hamnar i fel e-postlåda ser tjänstepersoner inom socialkontoret till att den hamnar rätt.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp