Föreningar, verksamheter och organisationer

I Upplands-Bro kommun finns det föreningar, verksamheter och organisationer som kompletterar socialnämndens egna verksamheter.

Lista över föreningar och organisationer i Upplands-Bro

Föreningsregister

Barnens rätt i samhället BRIS
BRIS har jourtelefon öppet för alla barn.

Kvinnojouren Anna
Stödjer och hjälper misshandlade, våldtagna eller på annat sätt förnedrade kvinnor och deras barn samt unga kvinnor.

Norrorts Brottsofferjour
Stöd till brottsoffer.

Stockholms Brukarförening
Stöd till personer med vissa missbruksproblem

Finska föreningen Kaleva Seniorer i Bro arrangerar olika aktiviteter för finska pensionärer. Telefon 08-582 479 09.

Röda Korset i Upplands-Bro har anhöriggrupper och besöksverksamhet i äldreboenden.

SPF Seniorerna – Vikingarna Upplands-Bro

Pensionärernas riksorganisation (PRO)

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

Rörelsehinder i fokus

Synskadade i fokus

Stroke i fokus

Hörselskadade i fokus

Epilepsi i fokus

AA (Anonyma alkoholister)
AA i Kungsängen träffas varje onsdag kl. 19.00, Torget 6, Kungsgården i Kungsängens centrum.

AA i Bro träffas varje söndag kl. 19.00 i röda huset på Prästvägen 6 i Bro.

Handikappens Hus
i Kallhäll är en lokal till olika handikappföreningar. Adress: Kopparvägen 17, Kallhäll

Kommunala pensionärsråd och handikappråd
Socialnämnden samverkar med pensionärs- och handikapporganisationer i det kommunala pensionärsrådet (KPR) och i det kommunala handikapprådet (KHR). Det lokala pensionärsrådet och handikapprådet är rådgivande organ till kommunen. Råden bevakar frågor som rör målgruppernas situation i samhället.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)

Reumatikerförbundet (R)

Hörselskadades riksförbund (HRF)

Hjärt- och lungsjukas riksförbund (HL)

Synskadades riksförbund (SRF)

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR)


Godmansförening
Kontaktperson: Margareta Hjortzberg-Nordlund, 0705-55 12 15

Järfälla/Upplands-Bro Godmansförening

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp