Matsedel för hemtjänst och äldreboende

Matsedlar för hemtjänst

Matsedlar för personer som har hemtjänst i ordinärt boende och på servicehus. Beställning av matlådor måste göras två veckor i förväg till köket.

Matsedlar för äldreboenden

Maten tillagas i köket på Norrgårdens äldreboende och levereras till Kungsgården och Allégården. För mer information om matsedlar kontakta äldreboendena.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp