Kollektiv olycksfallsförsäkring

Upplands-Bro kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan.

 • När och för vem försäkringen gäller

  Försäkringen gäller fr.o.m 1 januari 2020 t.o.m. 31 december 2020. Försäkringen gäller under heltid för:

 • -Elever i grundskola och grundsärskola inklusive förskoleklass.
  -Elever i gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola.
  -Barn i förskola, daghem, och familjedaghem inklusive
  •  i annan kommun.
   -Elever i friförskolor och friskolor (inklusive gymnasiefriskola)inklusive i annan kommun.
   -HVB Lane (ensamkommande flyktingbarn).
   -Placerade vuxna (psykiatri).
   -Placerade vuxna (missbruk).
   -Barn och ungdom i familjehem.
   -Vård och omsorgsboende med heldygnsomsorg enligt SoL.
   -Bostad särskild service LSS.
   -Personer i institutionsvård.
   -Barn i kontaktfamilj.

  • Läs mer - Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Upplands-Bro kommun

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp