Proffssystern i Stockholm AB

Proffssyster AB erbjuder hemtjänst, hushållsnära tjänster, personlig assistans, avlösarservice samt ledsagning. Proffssyster har en lång erfarenhet av hemtjänst. Företaget fokuserar ständigt på varje individ och vi lägger stor vikt på kundens rutiner och vanor. Vi på Proffssystern har kompetent personal som arbetar tillsammans med den äldre för att stärka den äldres självständighet och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Bemanning och kompetens

Vi på Proffssyster samarbetar med ett flertal Stockholms kommuner och vår personalgrupp består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Många har utbildning inom demens, diabetes och funktionsnedsättningar. Flera av våra anställda är också flerspråkiga.

Företagets värdegrund

Vi på Proffssyster värderar den äldres trygghet och omsorg högt. Den äldre ska uppleva god personalkontinuitet och ett självbestämmande över sitt liv, därför anpassas vårt arbete efter den äldres behov. Varje dag ska värdesättas högt och vi anser att det är de små sakerna som gör skillnad. Vår personal arbetar med omsorg och respekt på ditt eget språk. Vi vill i våra hemtjänstinsatser att individen ska ha möjlighet att kunna bevara sin hälsa och stimulera de mindre fungerande funktionerna.

Detta erbjuder vi

Proffssyster arbetar för att den äldre ska få stöd, service, vård och omsorg. Allt efter den äldres behov. Vi erbjuder hemtjänst, personlig assistans, avlösarservice, ledsagning samt hushållsnära tjänster.

Proffssysters kvalitetsarbete

Vi arbetar tillsammans med den äldre genom en säker och trygg omsorg. Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete. Proffssystern finns kontaktbar under dygnets alla timmar. Vi har en anställd som är kvalitetsansvarig inom företaget. Eftersom vi ser varje individ som unik så sätter vi vår värdegrund högt och arbetar för att den äldre ska känna sig trygg med de insatser som finns.

Synpunkter och klagomål

Proffssyster arbetar ständigt för att skapa en god miljö för den äldre, därför är det viktigt för oss att ta emot synpunkter eller klagomål. Klagomål och/eller synpunkter på utförda tjänster lämnas till Proffssysters verksamhetschef. Detta kan ske via mail, telefon eller inbokat möte.

Verksamhetschef: Hengameh Azari
Telefon: 070-2345689
E-post: info@proffssyster.se

Kontakt

Verksamhetschef: Hengameh Azari
Telefon: 070-2345689
E-post: info@proffssyster.se
Enhetschef: Tanzina Hoq
Telefon: 072-2576672
E-post: tanzina@proffssyster.se

www.proffssyster.se


Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp