Information till utförare av hemtjänst

Upplands-Bro kommun tillämpar lagen om valfrihet (LOV) för brukare med insatser inom hemtjänst. Insatserna kan vara till exempel omvårdnadsinsatser, serviceinsatser, ledsagning och avlösning, som beviljas efter den enskildes behov. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ledsagning är en insats i form av följeslagare utanför hemmet för individer med funktionsnedsättning. Avlösarservice innebär att tillfälligt ta över omvårdnaden av en individ som har en funktionsnedsättning.

Hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice beviljas av biståndshandläggare utifrån den enskildes behov och kan variera över tid. Brukaren väljer själv vilken utförare som denne vill ska utföra de insatser som beviljats. Beställaren kan därför inte lämna någon volymgaranti på antal uppdrag till utföraren.

Du som utförare kan själv välja att ansöka om att utföra enbart hemtjänst eller enbart ledsagar- och avlösarservice, eller ansöka om att få utföra samtliga delar.

Utförare som ansöker om godkännande i Upplands-Bro kommun har ingen rätt att ange något kapacitetstak, vare sig i antal timmar per månad eller någon geografisk begränsning. Som utförare förbinder du dig att ta emot de personer som valt dig som utförare, oavsett var i kommunen personen bor och oavsett omfattningen på uppdraget.

Så ansöker du

Du som utförare har möjlighet att ansöka om att bli godkänd och driva verksamhet i kommunen. Vi tar löpande emot ansökningar i upphandlingsverktyget KommersAnnons eLite.

Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlaget. Först sker en formell granskning och när den är avklarad kallas du till ett möte på socialkontoret. Därefter sker en samlad bedömning om ansökan ska godkännas. Godkännandebeslut fattas sedan formellt av avdelningschefen för myndighet och beställare på socialkontoret. Därefter kommer avtal att tecknas. Senast i samband med avtalstecknandet ska utförare ha lämnat över information om sig själv och sin verksamhet i kommunens mall för informationsblad till brukarna.

Har du frågor?
Vi svarar gärna på dina eventuella frågor. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan på sidan.

Läs upphandlingsstödets dokument "Vägledning för utförare som ska ansöka om godkännande enl. LOV" till höger. Där får du som utförare information om vad du ska tänka på innan du ansöker om godkännande i valfrihetssystemet.


Förfrågningsunderlag LOV Hemtjänst Pdf, 168 kB.

Manual processer och rutiner LOV Hemtjänst Word, 778 kB.


Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp