Destinys Care AB

Destinys Care är en privat utförare av hemtjänst i Upplands-Bro kommun. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet, demenssjukdom och stora omvårdnadsbehov. Hos oss får kunden en egen kontaktman som har extra ansvar och känner kundens vanor bäst

Bemanning och kompetens

Verksamheten leds av en sjuksköterska med erfarenhet av äldrevård sedan 1999 och en samordnare som är specialist undersköterska inom demens. Vår personal är erfarna och kompetenta undersköterskor och vårdbiträden. De kunder som har ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund kommer att erbjudas etniskt och kulturellt anpassad vård och omsorg.

Företagets värdegrund

Vision: Alla har rätt till ett bra liv
Mål: Att ge kunden möjlighet att leva som alla andra genom att främja jämlikhet i levnadsvillkor och erbjuda full delaktighet i samhällslivet.

Detta erbjuder Destinys Care

Service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice, personlig omvårdnad, trygghetslarm samt matdistribution.
Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke, vi respekterar din personliga integritet, din valfrihet och självbestämmande.

Vårt kvalitetsarbete

Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete och för att säkerställa kundens värdighet och integritet, samt att kunden informeras och görs delaktig. Genom egenkontroller följer vi regelbundet upp att rutiner följs. Vi genomför regelbundet undersökningar bland våra kunder. Återkoppling och sammanfattning av resultatet kommer att publiceras på vår hemsida.

Synpunkter och klagomål

Destinys Care har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser det som en viktig del för utvecklingen i verksamheten. Vi handlägger synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och rättar till fel som kan ha uppstått. Vid frågor, synpunkter och klagomål tag direkt kontakt med verksamhetschefen via telefon eller mail.

Besöksadress:
Femstenavägen 7, Kungsängen

Ni når oss alltid på telefon: 070-497 62 88, 072-202 22 05

E-post: info@destinyscare.se
www.destinyscare.se
Kundval

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp