Ansvarsfull omsorg i Sverige AB

Ansvarsfull omsorg i Sverige AB är en privat utförare av hemtjänst i Upplands-Bro kommun. För oss är kvalité samt nöjda brukare målet med vårt dagliga arbete.

Bemanning och kompetens

Hos Ansvarsfull omsorg hittar du kompetens som mentalskötare, sjuksköterska, undersköterskor men även vårdbiträden med mångårig erfarenhet. Hos oss kan du vara säker på att få den kunskap som
krävs för en professionell omsorg, med kvalité och individualism som högsta prioritet. Utöver svenska är det flera bland personalen som talar finska, persiska, kurdiska, arabiska, polska och engelska.

Detta erbjuder Ansvarsfull omsorg

Vi på Ansvarsfull omsorg har erbjudit våra brukare hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice sedan 2012. Vi är verksamma i sex kommuner idag. Vi jobbar ständigt med att kvalitetssäkra verksamheten
som i sin tur skapar trygghet hos våra brukare

Företagets värdegrund

Lyhördhet - Vi utgår från att alla har olika behov och önskemål
Kontinuitet - Ur alla perspektiv bara för brukarens trygghet
Bemötande - Alla människors lika värde är grundläggande

Vårt kvalitetsarbete

Ansvarsfull omsorg genomför en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.
Egenkontroll, riskanalys och uppföljning sker minst två gånger per år.

Synpunkter och klagomål

I din ”Hempärm” finns blanketter som kan användasför att framföra klagomål/synpunkter. Du kan även kontakta Ansvarsfull omsorg på 08- 502 505 86 under kontorstid. Verksamhetschefen följer sedan upp ärendet och beslutar om lämplig åtgärd. Du får en återkoppling så fort utredningen är klar. Du kan även ringa till kommunens kontaktcenterpå 08-581 690 00 för att framföra dina synpunkter.

Besöksadress
Vasaplatsen 15, Järfälla

Telefonnummer:
08-502 505 86

E-post:
info@ansvarsfullomsorg.se
www.ansvarsfullomsorg.se
Faktablad - Ansvarsfull omsorg i Sverige

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)