3 Systrar omsorg AB

3 Systrar omsorg utför samtliga service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst, avlösning och ledsagning.

Bemanning och kompetens

Ledningen för 3 Systrar omsorg har gedigen utbildning inom omsorgsbranschen och socionomutbildning. Majoriteten av medarbetarna är undersköterskor och inom arbetsgruppen finns personal som genomgått Demenscentrums utbildning Demens ABC och som därför har specialistkompetens inom demenssjukdom hos äldre. Medarbetarna har många års erfarenhet av äldrevård och har ett gediget engagemang där ömsesidighet och relationsbyggande står i centrum för utförande av vård- och omsorgsinsatserna. Vi talar bland annat finska, engelska samt flera andra språk.

Företagets värdegrund

3 Systrar omsorgs medarbetare arbetar på ett stödjande och hälsofrämjande sätt. Det kunden kan och vill göra för att må bra är grunden för hur omsorgen och servicen utformas hos oss.

Detta erbjuder vi

3 Systrar omsorg utför samtliga service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen. Vi ser att relationen mellan kund och personal är oerhört viktig och arbetar därför efter kontaktmannaskap i syfte att skapa trygghet, kontinuitet samt kvalitet. Vi har profilerat oss mot naturupplevelser, utevistelser och promenader. Vi lägger även stor vikt vid kundens individuella behov och önskemål vad det gäller kost och nutrition.

Vårt kvalitetsarbete

3 Systrar omsorg satsar på ett systematiskt förbättringsarbete genom väl utarbetade riktlinjer och rutiner för det dagliga arbetet. Genom egenkontroll, åtgärdsarbete samt uppföljning har vi ett ständigt pågående kvalitetsfokus där utgångspunkten är att ge en god och individuellt anpassad omsorg. Kvalitetsarbetet återkopplas årligen genom verksamhetens kvalitetsberättelse.

Synpunkter och klagomål

3 Systrar omsorg är tacksam för alla synpunkter och klagomål som vi får och ser det som en del i utvecklingsarbetet. Samtliga kunder får en folder vid första hembesöket där det beskrivs hur man kan lämna synpunkter.

Verksamhetschef:
Behnamn Fallahian, epost: ben.falla@3systraromsorg.se

Enhetschef:
Tanzina Hoq, epost: tanzina@3systraromsorg.se

Samordnare:
Alexandra van Leeuwen, epost: alexandra@3systraromsorg.se

Administratör:
Milad Hemmati, epost: Mila@3systraromsorg.se


Ni når oss alltid på telefon:
08-28 25 63 alt. mobil:  072-710 32 33

E-post:
info@3systraromsorg.se
www.3systraromsorg.se

Faktablad:
3 Systrar Omsorg AB

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter