Hemtjänst

Har du svårt att klara dagliga sysslor hemma på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, kan du ansöka om hemtjänst. Stöd och hjälp från hemtjänsten ska göra det möjligt för dig att få ett självständigt liv i ditt hem.

Du kan få hjälp med exempelvis följande insatser:

  • inköp
  • tvätt
  • städning
  • dusch
  • på- och avklädning

Du kan också få hjälp och tillsyn på kvällar och nätter.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja utförare bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem.

Alla som har biståndsbeslut om hemtjänst har numera har möjlighet att välja mellan kommunal och privat utförare. För att ett privat företag ska kunna erbjuda sina tjänster måste leverantören först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas av leverantören. Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten och har också det yttersta ansvaret för att avtal följs.

Privata utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster, så kallade hushållsnära tjänster. Tilläggstjänsterna kostar extra och betalas direkt till företagen. Dessa tjänster ingår inte i biståndsbeslutet utan beställs och betalas av brukaren direkt till de privata företagen.

Tjänster som inte ingår i det fria valet och som utförs av kommunens egenregi

  • Nattillsyn
  • Installation av trygghetslarm

Hur väljer jag?
I samband med biståndsbedömningen får du information av handläggaren om godkända leverantörer av hemtjänst. Informationen finns som tryckt material samt på kommunens webbplats.

För att göra ett val fyller du i en blankett och skickar in till kommunen, du kan ta hjälp av din biståndshandläggare. Om du inte kan eller vill välja leverantör väljs automatiskt den kommunala utföraren.

Hur gör jag om jag vill byta?
Du har möjlighet att byta leverantör fyra (4) gånger per år. Din uppsägningstid vid byte är fem (5) vardagar. Om du vill byta leverantör så ska du kontakta din biståndshandläggare.

För att byta leverantör till nästa månadsskifte ska du framföra ditt önskemål senast den 20:e samma månad, i annat fall får du byta vid kommande månadsskifte. Under tiden står den tidigare leverantören för tjänsten.

För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Så här ansöker du

Det är biståndshandläggaren i kommunen som beslutar om du ska få hemtjänstinsatser. Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och utreder ditt behov av hemtjänstinsatser tillsammans med dig och/eller närstående och därefter kommer du att få ett skriftligt beslut på din ansökan.

När du har fått ditt biståndsbeslut planerar du tillsammans med handläggaren om hur man kan genomföra dina insatser. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten inom tre veckor.

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via Kontaktcenter på telefon 08-58169000 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag. 

Lista över kommunens leverantörer

Kommunens hemtjänst

3 Systrar omsorg AB

Proffssystern i Stockholm AB

Destinys Care AB

Äldreguiden

I Socialstyrelsens äldreguiden kan du jämföra kommunens leverantörer av hemtjänst.

Äldreguiden redovisar hur ett visst antal brukare har svarat på enkäten under 2019. För Upplands-Bro kommun saknas det resultat för Destiny´s Care under föregående år. Den information som finns om detta företag är faktabladet längre ner på sidan.

Besök äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp