Hemtjänst

Har du svårt att klara dagliga sysslor på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, kan du ansöka om hemtjänstinsatser. Stöd och hjälp från hemtjänsten ska göra det möjligt för dig att få ett självständigt liv, kunna bo kvar i ditt hem och känna dig trygg i din vardag.

Hemtjänsten kan bland annat stödja och hjälpa dig med att:

- tvätta dig och klä på dig
- städa, tvätta och diska
- handla och göra ärenden
- laga mat

Du kan också få stöd och tillsyn på kvällar och under nätter.

Förenklad ansökan om vissa insatser för dig som är 75 år eller äldre

Du som är 75 år eller äldre kan ansöka om serviceinsatser, trygghetslarm eller leverans av matlåda på ett förenklat sätt. Detta innebär att du erbjuds möjlighet att få beslut om hjälp med vissa insatser utan att en biståndshandläggare behöver besöka dig eller göra en mer omfattande utredning. Länk till ansökningsblankett:
” Förenklad ansökan om vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för dig som är 75 år eller äldre ”

Social samvaro

Den rådande pandemin covid -19 har påverkat många äldre som bor och lever ensamma. Från och med 20 juli erbjuder Upplands-Bro kommun den som är 65 år eller äldre, bor ensam och upplever ensamhet att ansöka om insatsen social samvaro i hemmet. Insatsen social samvaro är avgiftsfri.

Val av hemtjänstutförare

Upplands-Bro kommun har infört Lagen om valfrihetssystem (LOV) som innebär att alla som har biståndsbeslut om hemtjänst har möjlighet att välja mellan kommunal och privat utförare. För att en privat utförare ska kunna erbjuda hemtjänst inom kommunen måste utföraren först godkännas. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas av utföraren. Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp utförarens verksamhet och har det yttersta ansvaret för att avtal följs.

Privata utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster, så kallade hushållsnära tjänster. Tilläggstjänsterna kostar extra och betalas direkt till den privata utföraren. Dessa tjänster ingår inte i biståndsbeslutet utan beställs och betalas av dig själv direkt till den privata utföraren.

Stöd och hjälp som inte ingår i valet
Nattillsyn, larm på natten och installation av trygghetslarm utförs alltid av den kommunala hemtjänstutföraren och ingår därför inte i valfriheten.

Välja utförare av hemtjänst
Från biståndshandläggaren får du både muntlig och skriftlig information om godkända utförare av hemtjänst. Valet kan ske muntligt till biståndshandläggare eller via blankett ”Val och byte av hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice”. Om du inte kan eller vill välja utförare väljs automatiskt den kommunala utföraren.

Byta utförare av hemtjänst
Du har möjlighet att byta utförare av hemtjänst upp till fem gånger per år. Om du vill byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare eller skickar in ifylld blankett ”Val och byte av hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice”.

Godkända utförare av hemtjänst

Destinys Care AB

Proffssystern i Stockholm AB

Upplands-Bro kommun

Så här ansöker du

Du kan ansöka muntligt genom att kan vända dig till kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggare nås via Kontaktcenter på telefonnummer 08-581 690 00, varje helgfri vardag. Biståndshandläggare nås säkrast 8.30-9.30 måndag – fredag. Länk till ansökningsblankett ”Ansökan om insatser enligt SoL” hittas längre ner på denna sida.

Biståndshandläggaren tar emot din ansökan och utreder ditt behov av stöd och hjälp i samråd med dig och/eller anhörig. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

När du har fått ditt biståndsbeslut planerar du tillsammans med din valda hemtjänstutförare hur stödet och hjälpen ska utföras.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp