Förebyggande enheten för äldre

Vi blir allt äldre i Sverige. För många kommer tiden som pensionär att bli den längsta fasen i livet. Förebyggande enheten finns för att skapa förutsättningar för att allt fler äldre i Upplands-Bro
kommun skall kunna vara aktiva längre upp i åldrarna samt att motverka ensamhet.

Förebyggande enheten erbjuder träffpunktsverksamhet för alla 65+, stöd vid demens och hjälp vid syn- och hörselproblem. Förebyggande enheten arbetar även med volontärverksamhet och
erbjuder stöd till anhöriga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp