Förebyggande enheten för äldre

Vi blir allt äldre i Sverige. För många kommer tiden som pensionär
att bli den längsta fasen i livet. Förebyggande enheten finns för att
skapa förutsättningar för att allt fler äldre i Upplands-Bro
kommun skall kunna vara aktiva längre upp i åldrarna.
Förebyggande enheten erbjuder träffpunktsverksamhet för alla
65 +, stöd vid demens och hjälp vid syn- och hörselproblem.
Förebyggande enheten arbetar även med volontärverksamhet och
erbjuder stöd till anhöriga.

Under coronaviruset, har vi dessvärre inte möjlighet att träffas fysiskt. Ta gärna del av våra digitala grupper, för mer information kontakta Förebyggande enheten via Kontaktcenter 08-581 690 00.

Känner du oro på grund av spridningen av coronaviruset, har du nu som äldre eller anhörig möjlighet att kontakta Förebyggande enheten via Kontaktcenter 08-581 690 00 mellan kl.13.00-14.00 under vardagar.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp