Vad är demens och vilket stöd kan man få ?

Demens hör till en av de största folksjukdomarna. I Sverige finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom och 25 000 nya tillkommer varje år.

Att få besked om att man har en demenssjukdom är en krisartad upplevelse där många frågor om stöd och hjälpmöjligheter väcks. Det är också viktigt att man som anhörig får det stöd man behöver för att orka och inte drabbas av ohälsa.

I den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som finns till personer med demens och deras anhöriga i Upplands-Bro kommun. Syftet med broschyren är att du snabbt ska få en överblick över vart du kan vända dig.

Därtill vill vi bidra till och upp- muntra att söka hjälp redan i ett tidigt skede av sjukdomen för att få rätt diagnos, hjälp och behandling.

Vad är demens?
Demens tillhör inte det normala åldrandet. Ordet demens härstammar från latinets demens och bety- der ”utan själ”. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador (Svenskt demenscentrum). Typiska tecken på demens- sjukdom är att minnet och den intellektuella förmågan hos den drabbade gradvis och stadigvarande försämras.

Diagnosen demens med- för en stor förändring för de drabbade och deras anhöriga. Personer med demenssjukdom är beroende av hjälp och stöd. De flesta fallen av demens är inte botbara, men man kan höja livskvaliteten hos personer med demens- sjukdom.

Fördjupning:
www.demenscentrum.se
www.alzheimerfonden.se
www.alzheimerforeningen.se
www.demensforbundet.se

Hjälp vid sviktande minne

Vårdcentral/husläkarmottagning
Det är viktigt att söka hjälp i god tid om man lider av minnesstörningar. Sviktande minne kan ha flera orsaker, cirka 15–20 procent orsakas av behandlingsbara tillstånd. En tidig diagnos ger möjlighet till adekvat behandling, anpassade stödinsatser och därmed förbättrad livskvalitet.

Vänd dig till din vårdcentral
Din husläkare på vårdcentralen hjälper dig med utredning av dina besvär. Vid behov remitterar husläkaren dig till minnesmottagningen för vidare utredning.

Kungsängens vårdcentral

Gamla Landsvägen 2
196 30 Kungsängen
Telefon: 08-587 325 10

Capio vårdcentral Bro

Bro Centrum 41-43
197 31 Bro
Telefon: 08-120 010 50

Minnesmottagningen
Minnesmottagningen har specialistuppdraget och fortsätter demensutredningen för personer på inkommande remiss.

Minnesmottagningen/ Jakobsbergsgeriatriken
Plan 3/Korridor K
Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 2 A
177 31 Järfälla
Telefon: 08-587 322 10

Rehab

Arbetsterapeuten inom landstinget utför, på remiss från vårdcentralen, aktivitets- och funktionsbedömning som en del i minnesutredningen. Arbetsterapeuten kan också hjälpa dig prova ut både minneshjälpmedel och andra hjälpmedel.

Sjukgymnasten kan erbjuda dig träning i hemmet och prova ut gånghjälpmedel om du är ostadig.

Dietisten kan hjälpa dig om aptiten blir dålig eller du ofrivilligt går ned i vikt.

Upplands-Bro Rehab

Gamla Landsvägen 2
196 30 Kungsängen
Telefon: 08-123 421 75

Förebyggande enheten för äldre
Förebyggande enheten erbjuder olika stödgrupper för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Bland annat finns grupper för personer som nyligen diagnosticerats med demenssjukdom. Förebyggande enheten ansvarar för dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Förebyggande enheten arrangerar också utbildningar om demens för anhöriga och andra intresserade. Sedan 2017 erbjuds en utbildning, riktad till organisationer och verksamheter som träffar många människor, som leder till en certifiering som demensvän.

Du når Förebyggande enheten för äldre via kommunens Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00.

Tandhälsa

Orala infektioner och smärta kan vara svårt att sätta ord på och en fortsatt regelbunden tandvård är viktig för att må bra.

Hos oss på Folktandvården Kungs- ängen har vi ett seniortandvårdsteam som är redo att hjälpa dig att bibehålla din munhälsa. Vår klinik är certifierad demensvänner och hjälper gärna till med information och tips till anhöriga.

Vi berättar gärna om hur du kan hjälpa till med munvården och vilka ekonomiska stödsystem som finns vid demenssjukdom.

Folktandvården nås via telefon 08-123 153 00.

Adress: Gamla Landsvägen 2,  Kungsängen

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten är till för dig som vårdar, stöttar eller på annat sätt regelbundet hjälper någoni din närhet som behöver stöd i vardagen.

Du når anhörigkonsulenten via kommunens Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00.

Biståndsenheten

Biståndshandläggare i kommunen utreder ditt behov av stöd och omsorg.

Följande hjälp kan du få:

Hemtjänst
Matdistribution
Trygghetslarm
Trygghetskamera
Avlösning
Dagverksamhet
Korttidsplats/växelvård
Vård- och omsorgsboende
Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Du når din biståndshandläggare via kommunens Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp