Demensvän

160 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. Till år 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Nu har du chansen att hjälpa de personer du möter med demens genom att bli demensvän.

Demensvän

Demensens vänner är ett initiativ som arbetar för att öka och sprida kunskap om sjukdomen och därigenom öka förståelsen för personer med demens och stötta de närstående.

Sedan 2017 finns initiativet även i Upplands-Bro där vi erbjuder en utbildning som belyser hur vardagen för en person med demens-
sjukdom kan se ut. Utbildningen ger verktyg till ökad förståelse för hur sjukdomen kan yttra sig i det offentliga rummet och hur samhället kan bidra till en enklare vardag för personer med demenssjukdom. Tillsammans kan vi göra Upplands-Bro till ett
demensvänligt samhälle!

För att personer med demens skall kunna leva ett så tryggt och självbestämmande liv som möjligt, har du som demensvän möjligheten att kunna påverka den drabbades livssituation till det bättre. Alla som möter personer med demenssjukdom kan bidra och du ägnar så mycket tid du vill som demensvän.

Kom ihåg att små saker som att hjälpa till då det behövs eller hålla kontakten med en person som har demens kan göra skillnad. Även närstående till en person med demens blir glad över ett samtal eller enkel hjälp.

Att bli demensvän är ett initiativ för att öka och sprida kunskap om demenssjukdomar. För att personer med demens skall kunna leva ett så tryggt och självbestämmande liv som möjligt, har du som demensvän möjligheten att kunna påverka den drabbades livssituation till det bättre. Alla som möter personer med demens kan bidra och du ägnar så mycket tid du vill som demensvän. Kom ihåg att små saker som att hjälpa till då det behövs eller hålla kontakten med en person som har demens kan göra skillnad. Även närstående till en person med demens blir glad över ett samtal eller enkel hjälp.

Du blir demensvän genom att gå Upplands-Bro kommuns utbildning som fokuserar på:

  • Fakta om demens
  • Psykologisk sida/bemötande
  • Tidiga tecken
  • Översikt, vilken hjälp finns i Upplands-Bro kommun?
  • Casediskussion utifrån verksamheten

Tidsåtgången för utbildningen är omkring 90 minuter och är ämnad för dig som privatperson eller verksamhet.

För att anmäla dig som privatperson eller din verksamhet till utbildningen och om du har frågor så kontaktar du eller besöker kommunens kontaktcenter. Förebyggande enheten utför sedan utbildningen.


Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp