Demens

Då en person drabbas av demenssjukdom innebär det att livssituationen ändras, både för den sjuke och för de anhöriga. Demenssjukdom leder till att personens kognitiva och funktionella förmåga successivt försämras och att behovet av sociala och mediciniska åtgärder ökar. Anhöriga tar ofta ett stort ansvar under många år och kan behöva ett stort behov av anpassat stöd under sjukdomens olika faser.

Stödgrupp för dig som nyligen har fått demensdiagnos
Stödgruppen är en kombination av komptensträning och självhjälpsgrupp som stärker livskvalité. Varje tillfälle innehåller aktiviteter, samtal, fika och en möjlighet att skapa sociala kontakter.

NYSTART!

Datum: 28 november, 5 december och 12 december
Tid: 10:30-12:00
Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen.
Anmälan: Anmälan sker till Förebyggande enheten, Hilde Melin, telefon 08-51832148

Demenscafé
För alla som är berörda av demens.

Datum: 1 november och 6 december
Tid: 14:00-15:30
Plats: Marina föreningshus, Prästhagsvägen 21, Kungsängen
Anmälan: Ingen anmälan behövs.

För mer information kontakta förebyggande enheten via kommunens växel 08-581 690 00.

Livslust
För personer med demens tillsammans med deras närstående. Vi samtalar, gör aktiviteter, fikar och skapar sociala kontakter.

Datum:
11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november och 13 december
Tid: 15:00-16:30
Plats: Kvistaberg, Bro
Anmälan:
Anmälan sker till Solrosens dagverksamhet via kommunens växel 08-581 690 00.

Anhörigstöd vid demens
Samtalsgrupp för anhöriga.

Datum: 7 november och 5 december
Tid: 17:00-18:30
Plats: Torget 4, Kungsängen (i aktivitetsrummet)
Anmälan: Förebyggande enheten, Hilde Melin, telefon 08-51832148

Demensvänsutbildning och filmvisning
För alla som är intresserade av att bli demensvänner och lära sig mera om demenssjukdom.

Filmen som visas är den Oscarsbelönade Still Alice med Julianne Moore.

Den hyllade professorn Alice får den förödande diagnosen tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. Följ hennes kamp att behålla sin livsstil och leva i nuet, trots att hennes jag långsamt skalas bort.

Datum: 24 oktober
Tid: 16:30 Demensvänsutbildning
        17:30 Filmvisning
Plats:
Kulturhuset, Kungsängen

Arrangeras i samverkan med Kultur- o fritid.

Fritt inträde, ingen föranmälan

Möten med litteraturen - Biblioteket, Bro Centrum
I samverkan med biblioteket arrangeras träffar för dig som har en demensdiagnos och anhöriga till personer med demenssjukdom.

Datum: 18 oktober, 1 november, 22 november och 10 december
Tid: 10:30
Anmälan sker till Solrosens dagverksamhet via kommunens växel: 08-581 690 00

Demenscafé med musikunderhållning
För alla som är berörda av demens.

Datum: 17 oktober och 13 november
Tid: 14:00-15:30
Plats: Kvistaberg, Bro
Anmälan sker till dagverksamheten via kommunens växel: 08-581 690 00

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter