Dagverksamhet

Om du behöver stöd med dagliga aktiviteter kan du ansöka om dagverksamhet. Dagverksamheten kan även vara en hjälp som avlastning för dig som anhörigvårdare.

Dagverksamheten Solrosen vänder sig till personer med demenssjukdomar och erbjuder olika typer av aktiviteter, exempelvis rörelse, dans, yoga och taktil massage. Verksamheten erbjuder lunch och fika.

Adress

Solrosens dagverksamhet Kvistaberg i Bro

Så här ansöker du

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via kontaktcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Handläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter