Villa Silvertorgets vård- och omsorgsboende

I Upplands-Bro har invånaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut gällande vård- och omsorgsboende kan välja kommunal eller privat utförare. En av dessa godkända leverantörer är Villa Silvertorget som är ett privat alternativ som ligger utanför Upplands-Bro kommun.

Villa Silvertorget
Nybyggda Villa Silvertorget i Sigtuna stadsängar erbjuder boende för dig över och under 65 år med behov av somatisk vård eller demensvård. Här bor du med naturen inpå knuten, omgiven av en härlig trädgård och service i närområdet. 60 lägenheter förelade på 3 plan med två avdelningar per plan. På boendet finns personal på plats dygnet runt för din trygghet.

Detta erbjuder vi

 • - Egen lägenhet
  - Utrymmen för samvaro och måltider
 • - Trädgård för odling och trevlig samvaro
 • - Nordisk design i trivsam boendemiljö
 • - Engagerade medarbetare med gott bemötande
 • - Dagliga promenader och utevistelse
 • - Brett utbud av dagliga aktiviteter inne och ute
 • - Egen aktivitet varje vecka tillsammans med din kontaktman
 • - Trerättersmeny med vin/öl vid helg
 • - Delaktighet och inflytande genom bland annat aktivitetsråd, kostråd,
 • boende- och närståenderåd och närståendemöten

 • Verksamhetens värdegrund
 • Vårt mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt. Tillsammans skapar vi en trygg omsorg som räcker till alla. Värderingar som genomsyrar vår verksamhet är respekt, enkelhet, ansvar och kunskap. De beskriver hur vi behandlar varandra och möter vår omvärld.

 • Bemanning och kompetens
 • Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare och gruppchefer under ledning av verksamhetschef. Personal finns på plats dygnet runt. Sjuksköterskor arbetar dagtid vardagar, övrig tid finns sjuksköterskejour. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

Verksamhetens kvalitetsarbete
För oss är kvalitet viktigt. Vi arbetar systematiskt med att identifiera risker, avvikelser, synpunkter och klagomål för att analysera orsaker, sätta in åtgärder och följa upp resultat - för att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten. Vi följer upp kvaliteten genom interna och externa kontroller och vid eventuella brister upprättas handlingsplaner.

Vi arbetar i team och du har din egen kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Teamet där även fysioterapeut och arbetsterapeut deltar träffas varannan vecka. Din genomförandeplan beskriver hur du önskar och behöver ha din vård och omsorg.

Kontakta oss

Adress: Katt Anders gränd 13, 193 37 Sigtuna
E-postadress: sabina.sjoberg@vardaga.se
Telefonnummer: 0735-30 28 67
Webbadress: https://vardaga.se/verksamheter/villa-silvertorget/

Så här ansöker du
För att få hjälp med ansökan ska vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00. 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp