Stöd och omsorg i Upplands-Bro

Vilken hjälp kan jag ansöka om?

Har du svårt att klara dina hushållssysslor eller din personliga omvårdnad, kan du ansöka om hjälp från kommunen. En biståndshandläggare utreder ditt hjälpbehov och fattar beslut om insatser. De svarar också på frågor om hur ansökan går till.

Bostadsanpassning
Äldre och personer med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att möjliggöra kvarboende i nuvarande bostad. Exempel på bostadsanpassning kan vara att ta bort trösklar och montering av handtag i badrummet. För ansökan om bostadsanpassning, kontakta samhällsbyggnadskontoret: 08-581 690 00.

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Om du på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med bussar och andra kollektiva färdmedel, kan du ansöka om färdtjänst. Om du på grund av funktionsnedsättning får fördyrade kostnader i samband med ditt resande utanför Stockholms län kan du ansöka om riksfärdtjänst. För ansökan om färdtjänst krävs läkarintyg.

Trygghetslarm
Trygghetslarm bidrar till att öka tryggheten och möjligheten att bo kvar hemma. Med trygghetslarm kan du larma personal dygnet runt om du behöver akut hjälp. Trygghetslarmet kan beviljas till personer i ordinärt boende och på servicehus.

Trygghetskamera
Tillsyn via kamera är en tjänst som erbjuds dig som har ett behov att känna dig tryggare hemma om natten. Insatsen kan kombineras med vanliga hembesök av hemtjänsten om behov finns. Kameran placeras på ett lämpligt ställe i ditt hem. Inget ljud förmedlas via kameran, bara bild. Kameran fungerar även i totalt mörker och enbart behörig personal på trygghetsjouren kan göra tillsyn via kameran.

Hemtjänst
Har du svårt att klara dagliga sysslor hemma på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst kan exempelvis vara serviceinsatser som inköp, tvätt och städning eller omvårdnadsinsatser som dusch, på- och avklädning.

Du kan få hjälp och tillsyn även kvälls- och nattetid. Du som är 75 år eller äldre kan genom förenklad ansökan få hjälp med vissa serviceinsatser, utan att biståndshandläggaren behöver besöka dig eller göra en omfattande utredning.

Om du saknar ett socialt nätverk och har svårt att ta dig till aktiviteter utanför det egna hemmet kan du ansöka om ledsagning.

Avgiftsfri avlösning i hemmet
Du som vårdar en anhörig i hemmet kan ansöka om avgiftsfri anhörigavlastning. Detta förutsätter att du bor tillsammans med den du vårdar.

Fixartjänst
Genom fixartjänsten erbjuder Upplands-Bro kommun dig som är över 70 år hjälp med praktiska saker i ditt hem, som kan innebära risk för fall- eller halkolyckor.

Tjänsten är kostnadsfri och vänder sig även till dig som bor på äldreboende eller servicehus. Du behöver inte ha hemtjänst för att beställa fixartjänster. Du beställer hjälp genom att ringa Kontaktcenter, 08-581 690 00 och fråga efter fixartjänst, alternativt skicka e-post till fixartjanst@upplands-bro.se

God man och förvaltare
God man eller förvaltare behövs när du själv inte kan ta hand om dina ekonomiska angelägenheter eller inte kan företräda dig själv i olika sammanhang.

Överförmyndaren är en myndighet som kontrollerar gode män, förvaltare och förmyndare. Du kan få hjälp av kommunens biståndshandläggare att göra en ansökan. Insatsen beslutas av tingsrätten.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp