Parboendegaranti

Du som bor eller ska flytta till ett vård- och omsorgsboende har rätt att ansöka om att fortsätta bo tillsammans med din maka/make eller sambo på ett vård- och omsorgsboende om ni så önskar.

Olika former av parboende
Om du och din make/maka eller sambo stadigvarande har levt tillsammans och ni båda vill fortsätta
att göra det även nu när du ska flytta till ett vård- och omsorgsboende har ni rätt att ansöka om
parboende. Parboende kan tillgodoses på olika sätt och i olika boendeformer.
Parboende kan erbjudas i kommunens servicehus där lägenheterna består av tvårumslägenheter, samt
även på vård- och omsorgsboenden genom att par kan dela på två separata enrumslägenheter inom samma
boende/byggnad. Det finns även några större enrumslägenheter som par kan dela på.

Provboende
Det kan vara svårt att förutse vilka
påfrestningar det kan innebära att bo tillsammans i begränsade utrymmen och dels bo inom ett vård-
och omsorgsboende. Den medboende har därför möjlighet till provboende i tre månader. Ni
rekommenderas därför att behålla er tidigare bostad under denna tid.

Kö till vård- och omsorgsboende

Om det är kö till en plats på vård- och omsorgsboende
prioriterar kommunen de personer som har behov av vård och omsorg. Din make/maka eller sambo kan
därför behöva vänta innan han eller hon kan flytta med dig till ditt vård- och omsorgsboende, om
det inte är möjligt för er att dela en lägenhet/rum och på så sätt kunna flytta in samtidigt.

Hälso- och sjukvård

Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvar för den medboende eftersom det ansvaret endast gäller den som har beslut om insatsen särskilt boende. Den medboende får därför söka sjukvård genom Regionen som tidigare.

Medboendes hjälpbehov

Vid parboende i vård- och omsorgsboende finns det inte möjlighet för den medboende att laga mat eller tvätta kläder på egen hand eftersom lägenheterna inom vård- och omsorg inte har den utrustningen. Det är därför obligatoriskt för den medboende att ta del av dessa insatser på boendet samt få tillgång till larm.

Om de medboende har, eller får egna behov av hjälp utöver den hjälp som är obligatorisk kan han eller hon beviljas hemtjänst som då utförs av boendets personal.

Avgifter

Avgiften för medboende utgår från taxan för serviceinsatser inom hemtjänsten samt taxan för mat på särskilt boende. Din biståndshandläggare kan informera er om den aktuella avgiften. Den som flyttar med till ett särskilt boende utan egna biståndsinsatser omfattas inte av avgiftsbestämmelserna i socialtjänstlagen och därför gäller inte högkostnadsskyddet för den medboendes avgift.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp