Lillsjö Badväg vård- och omsorgsboende

I Upplands-Bro har invånaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut gällande vård- och omsorgsboende kan välja kommunal eller privat utförare.

Lillsjö badväg vård- och omsorgsboende
I naturskön miljö med Lillsjön runt knuten ligger äldreboendet för dig i behov av somatisk vård eller demensvård. 80 lägenheter fördelade på fyra plan med två avdelningar per plan. Vi har personal på plats dygnet runt för att du ska känna dig trygg och få den vård och omsorg som du behöver.

Detta erbjuder vi

  • - Egen lägenhet
  • - Gemensamma utrymmen
  • - Gym, bastu och kafé.
  • - Stor samlingssal, takterrass, trädgård.
  • - Engagerad personal med gott bemötande.
  • - Stort utbud av dagliga aktiviteter.

Verksamhetens värdegrund
Ansvar, Engagemang och Glädje är Humanas värdeord som tillsammans med Humanas vision ”Alla har rätt till ett bra liv” utgör grunden för vårt dagliga arbete. Vi drivs av viljan att ge våra kunder god livskvalitet, en bra vardag och ett gott bemötande.

Bemanning och kompetens
Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare, lokalvårdare och gruppledare under ledning av verksamhetschef. Personal finns på plats dygnet runt. Sjuksköterskor arbetar dagtid måndag till fredag, övrig tid finns sjuksköterskejour. Flera medarbetare har specialistkompetens inom till exempel demensvård eller vård av äldre.

Verksamhetens kvalitetsarbete
För oss är kvalitet viktigt. Vi arbetar systematiskt med att identifiera risker, avvikelser, synpunkter och klagomål för att analysera orsaker, sätta in åtgärder och följa upp resultat - för att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten. Vi följer upp kvaliteten genom interna och externa kontroller och vid eventuella brister upprättas handlingsplaner.

Kontakta oss

Adress: Lillsjö Badväg 10, 196 35 Kungsängen
E-postadress: monica.grennvall@humana.se
Telefonnummer: 070-201 26 54
Webbadress: www.humana.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp