Kungsgårdens vård- och omsorgsboende

I Upplands-Bro har invånaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut gällande vård- och omsorgsboende kan välja kommunal eller privat utförare.

Kungsgårdens vård- och omsorgsboende
Verksamheten vänder sig till personer som har ett beviljat beslut om plats på vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen.

Kungsgården är ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Här finns det 32 lägenheter där vi gör vårt yttersta för att ditt liv ska bli så behagligt som möjligt. Det gör vi genom att erbjuda personlig omsorg och god service.

 • Detta erbjuder vi:

  - Egen lägenhet.
  - Fyra matsalar för gemensamma måltider.
  - Utrymme för gemensamma
  - Hälso- och sjukvårdsinsatser.
  - Dedikerad personal i form av läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut.
  - Ett brett utbud av dagliga aktiviteter som sätter guldkant på vardagen.

Verksamhetens värdegrund
Vår verksamhet präglas av engagemang och omsorg för dig som bor hos oss. Vi strävar efter att göra varje dag speciell och värdefull.

Bemanning och kompetens
Hos oss möter du professionella medarbetare som har ditt välmående och välbefinnande i fokus. Här arbetar flera olika kompetenser sida vid sida. Bland annat möter du läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeut och vårdbiträden.

Kungsgården är sedan år 2012 HBTQ-certifierade.

Verksamhetens kvalitetsarbete
Vi arbetar systematiskt för att förbättra och säkra den vård-och omsorg som vi ger. Detta genom att vi kontinuerligt genomlyser verksamheten genom interna kontroller, lyfter fram förbättringsområden, åtgärdar och följer upp.

För oss är det viktigt att säkerställa att vi bedriver en verksamhet med hög kvalité.

Kontakta oss
Har du frågor eller vill lämna synpunkter så går det bra att kontakta verksamheten:

Adress: Torget 6, Kungsängen
E-postadress: kommun@upplands-bro.se
Telefonnummer: 08-581 690 00
Webbadress: www.upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp