Faktablad äldreomsorg i Upplands-Bro

Du som har beviljats plats på vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen har möjlighet att välja kommunal eller privat utförare.

Godkännande

Det är biståndshandläggarna i kommunen som beviljar plats på vård- och omsorgsboende.

När du har fått ditt biståndsbeslut påbörjas en

planering tillsammans med dig om önskat vård- och omsorgsboende.

För att ett privat företag ska kunna erbjuda sina tjänster måste företaget först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som ska uppfyllas av utföraren.

Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp alla verksamheter och har också det yttersta ansva- ret för att avtal följs och kvaliteten upprätthålls.

Hur väljer jag?

I samband med biståndsbedömningen får du infor- mation av handläggaren om godkända utförare.

Informationen finns på kommunens webbplats.

För att göra ett val fyller du i en blankett och skickar in till kommunen. Du kan ta hjälp av din biståndshandläggare. Om du inte kan eller vill välja utförare får du automatiskt den kommunala utföraren.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp