Information till utförare

Upplands-Bro kommun tillämpar lagen om valfrihet (LOV) för personer som beviljats plats på vård- och omsorgsboende för äldre.

Plats på vård- och omsorgsboende för äldre beviljas av biståndshandläggare utifrån den enskildes behov. Brukaren väljer själv vilken utförare som denne vill ska utföra de insatser som beviljats. Beställaren kan därför inte lämna någon volymgaranti på antal uppdrag till utföraren.

Utförare som ansöker om godkännande i Upplands-Bro kommun har ingen rätt att ange något kapacitetstak, vare sig i antal timmar per månad eller någon geografisk begränsning. Som utförare förbinder du dig att ta emot de personer som valt dig som utförare oavsett omfattningen på uppdraget.

Så ansöker du
Du som utförare har möjlighet att ansöka om att bli godkänd och driva verksamhet i kommunen. Vi tar löpande emot ansökningar i upphandlingsverktyget: Kommers - www.kommersannons.se/elite

Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlaget. Först sker en formell granskning och när den är avklarad kallas du till ett möte på socialkontoret. Därefter sker en samlad bedömning om ansökan ska godkännas.

Godkännandebeslut fattas sedan formellt av avdelningschefen för myndighet och beställare på socialkontoret. Därefter kommer avtal att tecknas. Senast i samband med avtalstecknandet ska utförare ha lämnat över information om sig själv och sin verksamhet i kommunens mall för informationsblad till brukarna.

Har du frågor?
Vi svarar gärna på dina eventuella frågor. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan på sidan.

Läs upphandlingsstödets dokument "Vägledning för utförare som ska ansöka om godkännande enl. LOV" till höger. Där får du som utförare information om vad du ska tänka på innan du ansöker om godkännande i valfrihetssystemet.

Manual för processer LOV Word, 101 kB.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp