Hagtorps vård- och omsorgsboende

I Upplands-Bro har invånaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut gällande vård- och omsorgsboende kan välja kommunal eller privat utförare.

Hagtorps vård- och omsorgsboende
Verksamheten vänder sig till äldre personer med stort omvårdnadsbehov, demenssjukdomar samt de som är i behov av korttidsplats eller växelvård.

Hagtorp är ett familjärt mindre boende med 36 lägenheter fördelade på fyra avdelningar och två våningsplan. Avdelningarna är fördelade med 18 lägenheter med inriktning mot demens, nio lägenheter för äldre med stort omvårdnadsbehov samt nio korttidsplatser/växelvårdsplatser.

Inriktningen för Hagtorps vård- och omsorgsboende är ”Håll igång!” med fokus på trädgård och utevistelse.

Detta erbjuder vi
Egen lägenhet och vid behov

  • Trevligt allrum för gemensamma måltider och social samvaro.
  • En stor fin trädgård med härligt lusthus där du gärna får vara delaktig i   planering och skötsel av det gröna och där du kan njuta av alla årstider.
  • Dagliga promenader och utevistelse.
  • Ett brett utbud av dagliga aktiviteter inom- och utomhus som sätter guldkant på
  • Dedikerad personal i form av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut.
  • Delaktighet och inflytande genom bland annat boenderåd, kostråd, närståenderåd och närståendemöten.
  • Heldygnsomsorg.

Verksamhetens värdegrund
Vi arbetar utifrån vår vision ”Att stärka individen” och i enlighet med vår värdegrund kompetens, engagemang och omtanke.

Bemanning och kompetens
På Hagtorp har vi tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Vår arbetsterapeut och fysioterapeut hjälper dig med utprövning av hjälpmedel och ansvarar för din träning, individuell eller i grupp.

Samtliga avdelningar bemannas dygnet runt av våra duktiga undersköterskor där flertalet har fördjupad kunskap om demenssjukdomar för att kunna erbjuda bästa bemötande samt vård och omsorg.

Verksamhetens kvalitetsarbete
Vi arbetar i team och du kommer att ha din egen kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Teamet där även fysioterapeut och arbetsterapeut deltar träffas minst en gång i veckan. Din genomförandeplan beskriver hur du önskar och behöver ha din vård och omsorg på Hagtorp.

Kontakta oss
Har du frågor eller vill lämna synpunkter går det bra att kontakta verksamheten:

Adress: Hjortronvägen 121
E-postadress: cecilia.stromberg@attendo.se
Telefonnummer: 076 697 04 57
Webbadress: https://www.attendo.se/enheter/attendo- hagtorp-aldreboende/Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp